Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Strandbrasserie De Landing

Strandbrasserie de Landing Strandbrasserie de Landing, gevestigd aan Zeedijk 7, 4435 NR Baarland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.strandbrasseriedelanding.nl
Zeedijk 7
4435 NR Baarland
0113 639 226

P. de Reijger is de Functionaris Gegevensbescherming van Strandbrasserie de Landing, zij is te bereiken via info@strandbrasseriedelanding.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Strandbrasserie de Landing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van klanten/leveranciers/personeel:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens
 • Bestelhistorie
 • Betaalgegevens/historie
 • Bankrekeningnummer
 • BSN (personeel)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Strandbrasserie de Landing verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • BSN (personeel)
 • ras (als u een foto bij uw sollicitatie upload, is dat volgens de AVG een bijzonder persoonsgegeven)
 • strafrechtelijk verleden
 • kredietwaardigheidscheck

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Strandbrasserie de Landing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • uitvoering van diensten/producten (verkoop)
 • loonadministratie
 • aanmaken offertes/facturatie
 • aangifte belastingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Strandbrasserie de Landing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • alle informatie voor administratie > wettelijk verplicht 7 jaar
 • cv’s > maximaal 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Strandbrasserie de Landing deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Strandbrasserie de Landing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Strandbrasserie de Landing uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Strandbrasserie de Landing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Strandbrasserie de Landing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Strandbrasserie de Landing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@strandbrasseriedelanding.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Strandbrasserie de Landing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@strandbrasseriedelanding.nl

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer
– Strafrechtelijk verleden
– Kredietwaardigheidscheck

Bij Strandbrasserie de Landing is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we in sommige gevallen uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@strandbrasseriedelanding.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven.

 

{20052020}